Ungdomsvold

SSP ønsker at sætte fokus på ungdomsvolden i og udenfor skolegården. Volden starter typisk i det små, fx på de sociale medier eller ved en uheldig bemærkning og i værste fald involverer flere personer, end da konflikten startede. Denne udvikling skal stoppes tidligt med dialog og konfliktnedtrapning.  

Icon: 

Vold mellemtrin

Vold udskoling