Tyveri

Børn og unge er heldigvis meget lovlydige i dagens Danmark. Tyveri er dog stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge. Med en præventiv fokus i undervisningen kan der arbejdes målrettet med udfordringen.  

Icon: 

Tyveri udskoling

Tyveri mellemtrin