Alkohol

Det er vigtigt, at unge opbygger den bedst mulige alkoholkultur. En tidlig debut kan have konsekvenser resten af livet. De unge skal informeres om alkohol og gennem refleksion være forberedt på at træffe gode valg i fremtiden.

Icon: 

Alkohol udskoling

Alkohol mellemtrin