Tyveri udskoling

klassetrin: 
Tema: 
Group descriptions: 

Til underviseren

 • Vær opmærksom på at tyveri forekommer hyppigt i alle aldersgrupper, så risikoen for, at der vil være én eller flere unge til stede i klassen, som har gjort dette, er stor. Stigmatisering og fordomme skal undgås så alle føler sig trygge.
   
 • Ved en minoritets accept af tyveri kan klassens normalitetsbegreb og grænser risikere at blive rykket. Brug derfor tid på emnet og vær om muligt flere undervisere til stede.
   
 • Sociale relationer og inklusion i klassen kan udfordres, hvis der opstår utryghed på grund af tyveri.
   
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP repræsentanten på skolen/i klubben eller SSP konsulenten for området.
   
 • Informér klassens voksne, indkald evt. til et forældremøde, så de unge møder samme tydelige voksne i skolen som derhjemme.
 
Group Title: 
Opmærksomheds- punkter
Group Title: 
Læringsmål
Group descriptions: 

Tegn på læring

Læs her om de overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema. Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • De unge kan planlægge og udføre et mindre dramastykke med andre unge med ”tyveri” som emne.
   
 • De unge kan forklare forskel på forskellige typer ”tyveri” og komme med bud på, hvordan man observerer som vidne.
   
 • De unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser ved ”tyveri” og styre en debat i klassen.
Quote descriptions: 
”Butikstyveri er altid strafbart. Det er lige meget, om man stjæler en pakke tyggegummi, en læbestift eller en Ipad.”
Name: 
Det Kriminalpræventive Råd
Name: 
Ungerapporten 2013-2014
Job title: 
Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi
Quote descriptions: 
"Der er en klar overvægt af piger, der sigtes for butikstyveri. Stigningen i sigtelser fra 2013 til 2014 er for drengenes vedkommende 8 % og for pigernes vedkommende 46%"
Group title: 
Undervisningsidéer
Group descriptions: 

Introduktion

Børn og unge er heldigvis meget lovlydige i dagens Danmark. Men tyveri er stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge. Med en præventiv fokus i undervisningen kan der arbejdes målrettet med udfordringen.  For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; kammeratskab, gruppepres, sociale overdrivelser om hinanden, tag afstand, hæleri, konsekvenser, loven, straffeattest, bøde, advarsel, skyld, skam, sikre sig mod tyveri og risikoadfærd. 

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. Dette kan have en gavnlig effekt. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig mere ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få hjælp af Københavns Politis Kriminalpræventive Sektion (DKS) eller SSP sekretariatet i København.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

4-hjørne-øvelse er, hvor de unge ud fra en case skal tage stilling til et dilemma, hvor én har set en klassekammerat tage noget fra en anden.  Skal man sige det?  Til hvem?  Hvem skal beskyttes? Hvilke signaler sender man (til alle parter), hvis man fortæller sin viden videre?

Forumteater er en anderledes tilgang til emnet. Et eksempel er, at underviseren opfinder en ”scene” med et indbygget dilemma. Nogle unge spiller handlingsforløbet frem til dilemmaet (Skal jeg sige dét til nogen? Hvordan taler jeg min ven fra at stjæle? Hvordan modarbejder jeg gruppepres?). Hvis underviseren ikke har erfaring med forumteater, bør der overvejes at få hjælp fra en kollega.

Happening hvor underviseren iscenesætter en situation, hvor klassen mærker på egen ”krop”, hvad det vil sige at få stjålet noget fra sig (mobiltelefon, jakke el.a.). Dette skal være grundigt gennemtænkt og i samråd med kolleger/ledelse. Efterfølgende forældreinformation er påkrævet. Happeningen og følelsen af at blive bestjålet kan bruges med stor effekt i resten af forløbet.

Gæstelærer kan være en professionel og/eller butiksmedarbejder/-ejer, der fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet ”Tyveri”. Eller ”Tyveri” kan selv være et underemne under ”kriminalitet”, ”børn og unges kriminalitet” eller et andet overemne i vælger. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Forcen ved projektformen er at kunne perspektivere langt mere end enkelte lektioner kan. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet og stille sig til rådighed for interviews, baggrund og andet i forhold til projektopgaven.

Links

www.dkr.dk/tyveri/lomme-og-tasketyveri Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside med faktalink om tyveri.

www.dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/samspillet-udskolingen Forældreaftaleark og dilemmakort om pjæk, rygning, mobning og tyveri fra Det Kriminalpræventive Råd.