Læringsmål

Læringsmål

Ud fra folkeskolereformen 2014 skal undervisere arbejde med konkrete mål for deres undervisning i Folkeskolen. Læringsmålene skal synliggøre, om eleven læringsmæssigt er på rette vej og opnår den fornødne viden og de rette kompetencer. Læringsmålene er også synlige for forældrene, der skal samarbejde med skolen. Læs mere om de læringsmål, der er relevante for kriminalpræventiv undervisning her (åbner i pdf).