Alkohol mellemtrin

klassetrin: 
Tema: 
Group descriptions: 

Til underviseren

 • Udskydelse af al debut med rusmidler er med til at øge chancen for at undgå et senere misbrug. Brug tid på dette faktum i klassen.
   
 • Forældre skal indtænkes. 5 gode råd om alkohol i familier med teenagere: 1. Server aldrig alkohol for unge under 16 år 2. Forvent, at unge over 16 år ikke drikker sig fulde – og fortæl det til dit barn 3. Lav aftaler med dit barn om fester og alkohol 4. Lav aftaler med vennernes forældre om, at børnene ikke skal drikke alkohol 5. Drik selv alkoholfrit de fleste dage. (Sundhedsstyrelsens råd til forældre om unge og alkohol).
   
 • Diskussionen blandt forældrene skal helst i gang, før børnene er begyndt at forholde sig til alkohol. I 6. klasse – afhængigt af klassens udvikling – kan forældrene i fællesskab diskutere, hvad man kan gøre for at udskyde tidspunktet, hvor de unge begynder at drikke, fx via forældreaftaler, kontaktordninger, møder, social pejling-undervisning o. lign.
   
 • Forløbet om alkohol på mellemtrinnet skal ikke bære præg af, at de voksne i og omkring klassen er ved at give grønt lys til at drikke alkohol. Forløbet er en øvelse i udskydelse af debut, at kunne sige fra og kende konsekvenserne ved at træffe uheldige valg.
   
 • Fordi én eller flere af de unge har drukket sig fuld før end de øvrige i klassen, skal disse ikke stigmatiseres eller fremstå som en ressource på området.
   
 • Retningslinjer for alkohol og fester bør drøftes løbende mellem de unge og forældre. De unges liv ændres hurtigere i puberteten, og klassens voksne bør derfor også være omstillingsparate. Udgangspunktet for en god alkoholkultur blandt unge er forældreinddragelse og deres aftaler med hinanden.
   
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP repræsentanten på skolen/i klubben eller SSP konsulenten for området.
 
Group Title: 
Opmærksomhedspunkter
Group Title: 
Læringsmål
Group descriptions: 

Tegn på læring

Læs her om de overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema. Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • Den unge kan anvende statistik til at forklare om alkohols indflydelse på lovovertrædelser.

 • Den unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser og styre en debat.

 • Den unge kan redegøre for fordelene ved at udskyde alkoholdebuten.

 
Quote descriptions: 
”Det er en god idé at samle forældrene i god tid, inden de første unge starter med at drikke. Lærerne kan forsøge at skabe grobund blandt forældrene for et decideret forbud mod alkohol så længe som muligt. Spørger man unge, hvad de mener om et forbud for klassen, svarer mange, at det vil gøre det lettere for dem at sige fra over for gruppepres fra kammeraterne.”
Name: 
www.alkoholdialog.dk
Name: 
Anette Andersen
Job title: 
Læge, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Quote descriptions: 
”De, der starter tidligt med at drikke, kommer samtidig ud for flest farlige oplevelser og sociale problemer i forbindelse med deres alkoholforbrug”
Group title: 
Undervisningsidéer
Group descriptions: 

Introduktion

Det er vigtigt, at unge opbygger den bedst mulige alkoholkultur. En tidlig debut kan have konsekvenser resten af livet. De unge skal informeres om alkohol og gennem refleksion være forberedt på at træffe gode valg i fremtiden.

For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; sundhed, alkoholdebut, gruppepres, mod til at sige nej, grunde til at drikke, selvtillid, en god ven, sociale overdrivelser om hinanden, normer i klassen, lovgivning om salg, forældreaftaler, konsekvenser og risikoadfærd.

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få hjælp af Københavns Politis Kriminalpræventive Sektion (DKS), SSP sekretariatet i København eller SSP’s ”Teenager i familien-instruktører” (7.-8. kl).

Dilemmaspil er en lærerstyret proces, hvor klassen hører et dilemma og efterfølgende tre mulige svar. De unge opdeles i passende grupper og får tildelt et svar, som de skal forsvare. Grupperne skal på fem minutter finde de bedste svarargumenter og fremlægge i grupper for klassen. Efter fremlæggelserne er der fri diskussion om emnet og processen.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.​

Forumteater er en anderledes tilgang til emnet. Et eksempel er, at underviseren opfinder en ”scene” med et indbygget dilemma. Nogle unge spiller handlingsforløbet frem til dilemmaet (Skal jeg sige dét til nogen? Hvordan taler jeg min ven fra at drikke? Hvordan modarbejder jeg gruppepres?). Hvis underviseren ikke har erfaring med forumteater, bør der overvejes at få hjælp fra en kollega.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet.

Tackling-konceptet kombinerer træning af unges selvværd, sociale kompetencer og positive sundhedsadfærd, med undervisning om tobak, alkohol, hash og andre stoffer. Tackling er udviklet af Sundhedsstyrelsen og Alinea og retter sig mod 6.-9.kl. Find materialet under links. 

Gæstelærer kan være en professionel med kendskab til alkohol og misbrug fortæller om sine oplevelser og holdninger til emnet. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Links

www.goda.dk og www.alkoholdialog.dk. Viden og vejledning i, hvordan og hvornår lærere kan inddrage undervisning i og om god alkoholkultur. Siderne indeholder undervisningsmaterialer, film, fakta, spil og quiz og er trinopdelte. Der skal sondres mellem klasser før og efter alkoholdebuten. Undervisningsmaterialet i alkoholdialog tager højde for dette.

www.dkr.dk/samspillet-mellemtrinet Dialog- og dilemmaspil til forældremøder fra Det Kriminalpræventive Råd. Forældreaftaleark og dilemmakort om pjæk, alkohol, mobning og tyveri.

www.fuldafliv.dk (Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden). God hjemmeside til undervisere og forældre mht. alkohol-holdninger for børn og ung over og under 16 år. Film, Powerpoint, debat- og dilemmakort og aftaleark til et godt forældremøde.

www.alinea.dk På Alineas hjemmeside findes materiale om tackling, som Sundhedsstyrelsen og Alinea står bag.

www.dedrikkerderhjemme.kk.dk  De unge kan have forældre, der drikker. I det tilfælde kan der henvises til hos Københavns Kommunes åbne anonyme rådgivning.