Theme

Undervisningsidéer

Introduktion

Unge kan have en risikoadfærd på nettet, hvor de kan lave utryghedsskabende og ulovlige handlinger. Skoler og fritidsinstitutioner ser i stigende grad, at konflikter mellem unge, i skolegården eller på fritidshjemmet, udspringer af uenigheder på de sociale medier. Det er svært at tage i opløbet for forældre og professionelle voksne, da de ofte ikke har adgang til og indsigt i de unges færden på de sociale medier. 

For at komme rundt om emnet kan der fokuseres på underemner som; netetik, en god kammerat på nettet, mobning, sociale overdrivelser om hinanden, konfliktoptrappende sprog, konflikthåndtering, koder/passwords, fælles regler for klassen, forældreroller, aldersgrænser, søvn, fotos på nettet, privatlivsindstillinger, forældreråd og -samarbejde og underviserens rolle på nettet.

Metoder og inspiration

Ung-til-ung-metoden er, hvor unge underviser andre unge, fx yngre, i specifikke emner. De undervisende unge påtager sig et ansvar for formidling, får en ny rolle, sætter sig ind i stoffet og opnår yderligere ny læring, når de formidler. En vis grad af lærerstyring og støtte i undervisningssituationen anbefales.

Social pejling er en evidensbaseret undervisningsmetode, som kan bruges til alle temaer. Børn og unge laver ”sociale overdrivelser” og har ”flertalsmisforståelser” om hinanden. Sådanne overdrivelser rykker deres egne grænser for, hvad der er normalt, og derved tager de flere risici. Social pejling-metoden skal få børn og unge tilbage til normalen ved en simpel konfrontation med virkeligheden, som den er. Metoden bør udføres af undervisere, som kender til konceptet og ikke i for små grupper af unge. Flere apps understøtter denne metode. Undervisere kan få hjælp af Københavns Politis Kriminalpræventive Sektion (DKS) eller SSP sekretariatet i København.

Projektopgave/emneuge kan bruges til at arbejde dybere med temaet. Se undertemaer i introduktionen og lav evt. en brainstorm med klassen. Undervisere kan få hjælp fra SSP’er på skolen til at få kontakter til politi og andre myndigheder, der kan hjælpe med viden om emnet.

Gæstelærer kan være en professionel med kendskab til sociale medier, og som kan fortælle om konsekvenserne ved en negativ brug samt om sine oplevelser og holdninger til emnet. Et professionelt input giver altid undervisningen nye perspektiver.

Måling på unges viden og holdninger før og efter undervisningsforløbet vil kunne påvise en effekt.

Dialog- og dilemmaspil til forældremøder er inspiration fra Det Kriminalpræventive Råd. Materiale kan finde under ”links”.

Links

www.redbarnet.dk/skole/sikkerchat/ Sitet er en oplysningsside, der har til formål at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil. Hjemmesiden er lavet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet.

Besøg også  www.redbarnet.dk/skole/sikkerchat/fagpersoner, som særligt omhandler, hvordan man som fagperson håndterer unges deling af intime billeder på nettet.

www.digitaleunge.dk Sitet giver et overblik over dansk og international viden og aktiviteter med særlig fokus på børn og unges private og offentlige liv på internettet. Der er links til relevante undervisningsmaterialer fra Medierådet, Forbrugerrådet, Tænk, Institut for Menneskerettigheder, Danish Science Factory, Børnerådet og Digital Identitet).

www.underviserportal.dk Sex og Samfund har lavet undervisningsmateriale til mellemtrinnet om deres seksuelle rettigheder online og offline.

www.underviserportal.dk Sex og Samfund har også undervisningsmateriale om børn og unges trivsel på nettet.

 

www.cfdp.dk På Center for Digital Pædagogiks hjemmeside, samlet under betegnelsen digital pædagogik, er der fokus på digital trivsel, forebyggelse, dannelse og identitet.

digitaldannelse.org På sitet kan man finde undervisning for unge, forældre og fagpersoner omkring sociale medier. Center for Digital Dannelse står bag siden.

www.dkr.dk/materialer/it-kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd side har information om forskellige former for it-kriminalitet, bl.a. identitetstyveri vedr. sociale medier.

www.bornsvilkar.dk Børns Vilkårs Skoletjeneste tilbyder oplæg om børn og unges online liv, digitale fællesskaber, digital mobning og krænkelser. På hjemmesiden findes der også undervisningsforløb om digital mobning og chikane med lærervejledning, film, opgaver mm.

www.boerneraadet.dk På Børnerådets hjemmeside finder man publikationer om unges og sociale medier.

emu3.emu.dk/modul/sociale-medier Læringsportalen EMU har ideer til undervisere om, hvordan sociale medier kan inddrages i undervisningen.

www.cyberhus.dk Cyberhus er et ”klubhus” til unge på nettet. Unge kan skrive til en voksen og få rådgivning brevkassen og på chat, dele tanker i ung-til-ung, lave billeder eller bare hænge ud. Cyberhus er en del af EU's Insafe- & Daphne program

www.socialstar.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er gået sammen med Medierådet for børn og unge og Forbrugerombudsmanden om at lave ”Social Star”, som er et gratis forløb om skjult reklame på sociale medier. Med undervisningsmaterialet ”Social Star” lærer unge i 6. og 7. klasse at afkode og forholde sig kritisk til skjulte reklamer på sociale medier. Klassen kan blive tilmeldt et undervisningsforløb af 3 uger, som består af ti aktiviteter med tilknyttede specifikke læringsmål.

 

 

"Vores børn vokser op i en digital skolegård – og der er ingen gårdvagter!"
Kevin Honeycutt
amerikansk it-ekspert og underviser (red. oversat)
Læringsmål

Tegn på læring

Læs her om de overordnede læringsmål, SSP København mener retter sig mod den forebyggende undervisning og det enkelte tema. 
Tilknyttet de overordnede mål er ”Tegn på læring”. Disse tegn viser, om de unge har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene. Her er eksempler til inspiration, som undervisere kan gøre brug af eller tilpasse sine egne mål.

 • De unge kan anvende statistik til at redegøre for udviklingen af anmeldelser om trusler på sociale medier.
   
 • De unge kan forklare, hvad en ”social overdrivelse” og ”en flertalsmisforståelse” er for underviseren og argumentere for fordelen ved metoden.
   
 • De unge kan undervise andre unge i emnet, forklare konsekvenser ved ”dårlig/konfliktoptrappende netadfærd” og styre en debat i klassen.
En analyse fra 2015 viser, at 21 % har oplevet at modtage ondsindede private beskeder, og ca. halvdelen af de unge efterspørger mere viden om regler for indhold, persondata mm. på de sociale medier.
Børnerådets Børne- og Ungepanel
Teknologirådet
Opmærksomhedspunkter

Til underviseren

 • Undervisere bør undersøge skolen og ledelsens holdning til brugen af sociale medier i undervisningen.
   
 • Undervisere kan søge sparring hos kolleger eller teams, som har erfaring indenfor området. Som underviser fremstår man mere troværdig, hvis man har et indblik i tidens mest brugte medier blandt børn og unge.
   
 • Underviseren bør informere klassens forældre før forløbet. Man skal være opmærksom på, at flere sociale medier kan have en minimumsaldersgrænse på 13 år, hvilket kan medføre modstand fra forældre og andre, hvis yngre børn introduceres til dette. Dette er især vigtigt for undervisningsforløb i indskoling og mellemtrin.
   
 • Onlinevenskab med de unge? Som underviser skal man overveje, om man har lyst til dette og minimum få afstemt med de unge om, hvordan venskabet skal bruges. Det skal overvejes, om man er fagperson eller privatperson med de unge. Man kan overveje at lave en ”fagprofil” på nettet.
   
 • Stigmatisering.  Man skal være opmærksom på at skabe rum, hvor alles holdninger høres og undgå stigmatisering af unge.
   
 • Undervisere kan samarbejde og få hjælp fra andre dygtige mennesker, i og udenfor skolen, om dette tema fx SSP repræsentanten på skolen/i klubben eller SSP konsulenten for området.