Theme

Undervisningsidéer

Sundhedsstyrelsen oplyser, at ” ..som tommelfingerregel bør undervisning om henholdsvis tobak/ alkohol, hash og andre illegale stoffer lægges fra 6.-8. klasse eller 7.-9. klasse afhængig af den konkrete klasses udvikling. Tag evt. emnerne op med forældrene et klassetrin, inden man begynder undervisningen. 

Dvs. på mellemtrinnet vil den enkelte klasses interesse og risikovillighed være afgørende for, hvornår en præventiv undervisning med et udpeget emne bør finde sted. 

Kronologisk bør en underviser på mellemtrinnet starte med ”bløde” emner som kammeratskab, en god ven, hvordan siger jeg ”nej!”, risikovillighed, risikoadfærd, sociale overdrivelser om andre, o. lign., før ”hårdere” emner som ex. hash og ungdomsvold. 

Er der et behov for at undervise præventivt om ”Hash”, skal der indtænkes et kommunikationsniveau, der passer til en 6. kl og deres forældre. Vær opmærksom på at meget undervisningsmateriale om hash primært sigter mod udskolingen.

 
Læringsmål

 

Opmærksomhedspunkter