Kriminalpræventiv undervisningsguide

Tema:

Børn og unge er heldigvis meget lovlydige i dagens Danmark. Tyveri er dog stadig den mest udbredte kriminalitetstype blandt unge. Med en præventiv fokus i undervisningen kan der arbejdes målrettet med udfordringen.  

Tema:

Unge er sociale sammen på en anden måde, end unge var det for 20 år siden. Det skyldes ikke mindst de sociale medier, som er en afgørende medspiller i de unges kommunikation, identitetsdannelse og sociale samvær. Det er der mange gode positive ting ved, men der er også nogle negative. Både set i forhold til at de unge kan bringe sig selv i forskellige former for risiko, og at de unge har mulighed for at lave utryghedsskabende og trivselsskadende handlinger over for hinanden eller deciderede ulovlige handlinger.

Tema:

At ryge hash kan mindske evnen til indlæring, øge risikoen for en række psykosociale problemer samt være medvirkende faktor til, at unge ikke formår at gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge, der i forvejen er socialt udsatte, kan endvidere havne i yderligere marginaliserede subkulturer/grupperinger, hvor det sociale samvær tager udgangspunkt i det fælles hashforbrug. 

Tema:

SSP ønsker at sætte fokus på ungdomsvolden i og udenfor skolegården. Volden starter typisk i det små, fx på de sociale medier eller ved en uheldig bemærkning og i værste fald involverer flere personer, end da konflikten startede. Denne udvikling skal stoppes tidligt med dialog og konfliktnedtrapning.  

Tema:

Det er vigtigt, at unge opbygger den bedst mulige alkoholkultur. En tidlig debut kan have konsekvenser resten af livet. De unge skal informeres om alkohol og gennem refleksion være forberedt på at træffe gode valg i fremtiden.